abc algoritmi - Razgranata struktura
Riješeni zadaci
# 1 Zadatak: Upisi a. Ako jea vece od nule ispisi POZITVNO.Izaberi zadatak i potvrdi klikom na dugme OK ili samo pritisni tipku ENTER
3 / 1 -# 1- Upisi a. Ako jea vece od nule ispisi POZITVNO.
3 / 1 -# 2- Upisi a. Ako je manje od nule ispisi NEGATIVAN.
3 / 1 -# 3- Upisi a. Ispisi a, ako je pozitivan.
3 / 1 -# 4- Upisi a. Ispisi a, ako je negativan.
3 / 1 -# 5- Upisi a. Ako je jedan 0 ispisi NULA.
3 / 1 -# 6- Učitati y, Ako je y vece od 9 ispisi NIJE JEDNOCIFREN.
3 / 1 -# 7- Provjeriti da li je od dva upisana broja prvi djeljiv sa drugim. Ako jeste ispisati DJELJIV.
3 / 1 -# 8- Provjeriti da li je od dva upisana broja prvi djeljiv sa drugim. Ako nije ispisati NIJE DJELJIV.
3 / 1 -# 9- Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 3. Ako jeste ispisati DJELJIV.
3 / 1 -# 10- Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 3. Ako nije ispisati NIJE DJELJIV.
3 / 1 -# 11- Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 2. Ako jeste ispisati PARAN.
3 / 1 -# 12- Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 2. Ako nije ispisati NIJE PARAN.
3 / 1 -# 13- Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 7. Ako nije ispisati NIJE DJELJIV.
3 / 1 -# 14- Učitati a, Ako je a djeljiv sa 7, Ispisati DJELJIV.
3 / 2 -# 15- Učitati a, Ako je a djeljivo sa 5, Ispisati DJELJIV.
3 / 2 -# 16- Učitati a. Ako je a djeljivo sa 2 ispisati PARAN, inače ispisati NIJE PARAN.
3 / 2 -# 17- Učitati x, Ako je x vece od nule z postaje 1, inace z je 0.
3 / 2 -# 18- Učitati x, Ako je x negativno z postaje x-3, inače z je x+4.
3 / 2 -# 19- Učitati a. Ako je a djeljivo sa 2 tada b postaje 2, inace b je 1.
3 / 2 -# 20- Učitati x, Ako je x pozitivno z postaje suma a i b, inace z je razlika a i b.
3 / 2 -# 21- Učitati x, Ako je x pozitivno y postaje razlika a i b, inače y je suma c i d.
3 / 2 -# 22- Učitati x, Ako je x manje ili jednako 0, Tada je y=5+x, inace je y=x-3.
3 / 2 -# 23- Učitati x, Ako je x vece od 2 tada je y=5, inace je y=1.
3 / 2 -# 24- Učitati y, Ako je y pozitivno tada je b=c, inace je b=-c.
3 / 2 -# 25- Učitati a, Ako a nije djeljiv sa 4, ispisati Broj nije djeljiv sa 4.
3 / 2 -# 26- Učitati x, Ako je x vece od 5 tada je y=3, inace je y=6
3 / 2 -# 27- Učitatii y, ako je y manje od 0 tada je b=c-3, inače b = 3 - c
3 / 2 -# 28- Upisati a,b, ako je a vece od b onda je c=2a-b, inace je c=a+2b
3 / 2 -# 29- Upisati x i y x vece od y onda je d=x*y, inace je d=x-y
3 / 2 -# 30- Upisati y, ako je veci od 9 ispisati nije jednocifren.
3 / 2 -# 31- Sa tastature upisati broj i izračunati njegovu recipročnu vrijednost (y = 1 / x) i ispisati je. Ako je x=0 ispisati Dijeljenje sa nulom ispisati "Dijeljenje sa nulom".
3 / 2 -# 32- Učitati a i b i naći količnik a/b.
3 / 2 -# 33- Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza: v = (z-y)/(2x-yz)
3 / 2 -# 34- Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza: y = (3*x+8)/(2*x-1)=0
3 / 2 -# 35- Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza: v = (x-y+SQRT(z))/(x*y+2*y*z)
3 / 2 -# 36- Napisati program za ispis drugog korijena upisanog broja ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'.
3 / 2 -# 37- Napisati program za ispis tri polovine korijena broja (3/2 korijena broja) ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'.
3 / 2 -# 38- Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza: v = SQRT(x-y+z^2)
3 / 2 -# 39- Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza: y = 2*x+SQRT(x^2+3*x-10)
3 / 2 -# 40- Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza: y = SQRT(2*x^2-3*b*c*x)
3 / 2 -# 41- Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza: y = SQRT(2+3*x*b*c-4*x^2)
3 / 2 -# 42- Provjeriti da li je upisani broj pozitivan, negativan ili nula i to ispiše.
3 / 2 -# 43- Za x>y umanjuje vrijednosti obe varijable ( x := x - 2; y := y - 2,) inaće uvećava vrijednosti obe varijable x := x + 2; y := y + 2.
3 / 2 -# 44- Učitati dva broja a zatim ispisati manji pa veći broj.
3 / 2 -# 45- Učitati dva broja. Ako je jedan veći od nule ispisati "barem jedan veci" inače ispisati sumu oba broja.
3 / 2 -# 46- Upisati dva broja. Ako su oba veća od nule ispisati oba veca.
3 / 2 -# 47- Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a, b).
3 / 2 -# 48- Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći manji min(a, b).
3 / 2 -# 49- Učitati dva broja i izračunati recipročnu vrijednost većeg i ispisati je.
3 / 2 -# 50- Učitati dva broja veći se množi za 2 a manji dijeli sa 3.
3 / 2 -# 51- Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z := max(a2, b2).
3 / 2 -# 52- Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z := min(a2, b2).
3 / 2 -# 53- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 54- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 55- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 56- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 57- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 58- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 59- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 60- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 61- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 62- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 63- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 64- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 65- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 66- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 67- Izračunati izraz:

3 / 2 -# 68- Izračunati izraz:

Home