abc Algoritmi - Pripremni test - Oba - Linijska, razgranata i ciklična struktura While

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Algoritam 1
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 3, Ispisati DJELJIV.
Algoritam 2
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 2, Ispisati DJELJIV.
Algoritam 3
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 5, Ispisati NIJE DJELJIV.
Algoritam 4
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 5, Ispisati DJELJIV.