abc Algoritmi - Pripremni test - Oba - Ciklična struktura - While petlja

Redni broj testa: 1

Za učitanu početnu i krajnju vrijednost intervala, izračunati i ispisati proizvod parnih prirodnih brojeva iz intervala.
Algoritam 1

Algoritam 2

Algoritam 3

Algoritam 4