abc Algoritmi - Test - Linijska, razgranata i ciklična struktura - Oba - 1. 2 i 3. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 27/05/2020 13:00:39
Trajanje: 0/0 0:0:0

Učitati realan broj, izračunati y prema izrazu:
.

Algoritam 1

Algoritam 2

Algoritam 3

Algoritam 4