abc Algoritmi - Test - Linijska i razgranata struktura - Oba - 1. i 2. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 22/02/2020 16:50:18
Trajanje: 0/0 0:0:0

Učitati dva realna broja (a, b), izračunati y prema izrazu:

Algoritam 1

Algoritam 2

Algoritam 3

Algoritam 4