abc Algoritmi - Test - Oba - Ciklična struktura - While petlja

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 22/02/2020 15:26:52
Trajanje: 0/0 0:0:0

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Algoritam 1
Izračunati sumu brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od k do n.
Algoritam 2
Izračunati broj brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od k do n.
Algoritam 3
Izračunati proizvod brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od k do n.
Algoritam 4
Izračunati aritmetičku sredinu brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od k do n.