abc algoritmi - Linijska i razgranata struktura - test priprema

Pitanje broj: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Provjeriti da li je od dva učitana broja prvi djeljiv sa drugim. Ako jeste ispisati DJELJIV.
Ako je drugi djeljiv sa prvim ispiši DJELJIV
Ispiš da je broj DJELJIV ako je drugi veći od prvog
Ispiši da je broj DJELJIV ako je paran