abc algoritmi - Ciklična struktura - test priprema

Pitanje broj: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Prebrojati brojeve djeljive sa 3 u intervalu od 1 do 9.
Pomnožiti brojeve djeljive sa 3 u intervalu od 1 do 9.
Ispisati brojeve djeljive sa 3 u intervalu od 1 do 9.
Sabrati brojeve djeljive sa 3 u intervalu od 1 do 9.