abc Algoritmi - Test - Ciklična strukutra - Oba - 3. dio

Redni broj testa: 1

Za učitanu početnu i krajnju vrijednost intervala, izračunati i ispisati proizvod parnih prirodnih brojeva iz intervala.
Algoritam 1

Algoritam 2

Algoritam 3

Algoritam 4