Algoritmi abc - FOR petlja - FOR petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Suma djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do k.
Ispis djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do k.
Proizvod djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do k.
Prebrojati djeljive sa 3 u intervalu od 1 do k.