Algoritmi abc - REPEAT petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Proizvod trostrukih vrijednosti prvih 5 prirodnih brojeva.
Suma trostrukih vrijednosti prvih 5 prirodnih brojeva.
Prebrojati prirodne brojeve od 1 do 5.
Ispisati trostrukih vrijednosti prvih 5 prirodnih brojeva.