Algoritmi abc - WHILE petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Ispisati prirodne brojeve od10 do 6 unazad.
Sabrati prirodne brojeve od10 do 6 unazad.
Proizvod prirodne brojeve od10 do 6 unazad.
Prebrojati prirodne brojeve od10 do 6 unazad.