abc Algoritmi - FOR petlja - 4 algoritma bez uzorka - 3. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Algoritmi Izabrati algoritam za sumu prirodnih brojeva od k do n:
Algoritam 1

Algoritam 2

Algoritam 3

Algoritam 4