abc Algoritmi - Razgranata struktura - Pripremni test - 2. dio

Pitanje broj: 1

Učitati realan broj, izračunati y prema izrazu:
.

Algoritam 1

Algoritam 2

Algoritam 3

Algoritam 4