abc Algoritmi - Linijska i razgranata struktura - Test 1. i 2. dio

Redni broj testa: 1

Učitati dva realna broja (x i a), izračunati z prema izrazu:
.

Algoritam 1

Algoritam 2

Algoritam 3

Algoritam 4