abc Algoritmi - Ciklična struktura - FOR petlja - Test 3. dio

Redni broj testa: 1

Izabrati algoritam za proizvod prirodnih brojeva od k do n:
Algoritam 1

Algoritam 2

Algoritam 3

Algoritam 4