Algoritmi

Pamćenje termina /MEMORY/ - Ciklična struktura - Proizvod 81_6

Provjerite poznavanje slijedećih zadataka:

Proizvod parnih od 1 do 5.

Proizvod neparnih od 1 do 5.

Proizvod parnih od 1 do n.

Proizvod neparnih od 1 do n.

Proizvod parnih od k do n.

Proizvod neparnih od k do n.

Učenje kroz igru    Index