Algoritmi

Pamćenje termina /MEMORY/ - Ciklična struktura - Suma i proizvod 81_2

Provjerite poznavanje slijedećih zadataka:

Suma od 1 do 5.

Suma od 1 do n.

Suma od k do n.

Proizvod od 1 do 5.

Proizvod od 1 do n.

Proizvod od k do n.

Učenje kroz igru    Index