Razgranata struktura
II5 skolska 2004./05.

Upisi a. Ako je manje od nule ispisi negativan

Upisi a. Ispisi a, ako je pozitivan.

Upisi a. Ispisi a, ako je negativan.

Provjeriti da li je upisani broja djeljiv sa 3. Ako jeste ispisati Djeljiv.

Provjeriti da li je upisani broja djeljiv sa 3. Ako nije ispisati Nije djeljiv.

Provjeriti da li je upisani broja djeljiv sa 2. Ako jeste ispisati Paran.

Provjeriti da li je upisani broja djeljiv sa 2. Ako nije ispisati Nije paran.

Provjeriti da li je upisani broja djeljiv sa 7. Ako nije ispisati Nije djeljiv.

Ucitati a. Ako je djeljiv sa 2 ispisati PARAN, inace ispisati NIJE PARAN.

Ucitati x, Ako je nije negativno z postaje x+4, inace z je x-3.

Ucitati a. Ako je a djeljivo sa 2 b postaje 2, inace b je 1.

Ucitati x, Ako je x pozitivno z postaje suma a i b, inace z je razlika a i b.

Ucitati x, Ako je x pozitivno y postaje suma a i b, inace z je razlika c i d.