Razgranata struktura
II6 skolska 2004./05.

Ucitati a, Ako je a MOD 7=0, Ispisati “Djeljiv”.

Ucitati x, Ako je x <= 0, Tada je y=5+x, Inace je y=x-3.

Ucitati a, Ako je a MOD 3=1, Ispisati “Nedjeljivo”.

Ucitati x, Ako je x>2 y=5, A ako je x<2 y=1.

Ucitati y, Ako je y>0 b=c, y<0 b=-c.

Ucitati x, Ako je x>99, lspisati “Broj nije dvocifren”.