ALGORITMI
Ciklična struktura 
Klikom na zadatak prikazuje se algoritam.

FOR petlja

FOR petlja - oznake

Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5.

Ispisati prirodne brojeve od 4 do 8.

Ispisati prirodne brojeve od 8 do 16.

Ispisati prirodne brojeve od 15 do 27.

Ispisati prirodne brojeve od 1 do n.

Ispisati prirodne brojeve od k do n.

Ispisati prirodne brojeve od a do b.

Ispisati prirodne brojeve od c do d.

Ispisati prirodne brojeve od 5 do 9 unazad.

Ispisati prirodne brojeve od10 do 6 unazad.

Ispisati dvostruku vrijednosti prirodnih brojeva od 1 do 5.

Ispisati dvostruku vrijednosti prirodnih brojeva od 6 do 14.

Ispisati dvostruku vrijednosti prirodnih brojeva od 8 do 16.

Ispisati trostruku vrijednosti prirodnih brojeva od 15 do 27.

Ispisati trostruku vrijednosti prirodnih brojeva od k do n.

Ispisati trostruku vrijednosti prirodnih brojeva od a do b.

Ispisati dvostruku vrijednosti prirodnih brojeva od 8 do 16 unazad.

Ispisati dvostruku vrijednosti prirodnih brojeva od 10 do 6 unazad.

Suma

FOR petlja - Djeljivost brojeva neoznačen.

FOR petlja - Djeljivost brojeva označen.

Suma prirodnih od 1 do 5.

Suma dvostrukih vrijednosti prirodnih od 1 do 5.

Suma prirodnih od 1 do n.

Suma dvostrukih vrijednosti prirodnih od 1 do n.

Suma prirodnih od k do n.

Suma parnih 1 do 5.

Suma neparnih od 1 do 5.

Suma parnih 1 do 20.

Suma neparnih od 1 do 20.

Suma parnih 10 do 20.

Suma neparnih od 1 do 20.

Suma parnih 1 do n.

Suma neparnih od 1 do n.

Suma parnih k do n.

Suma neparnih k do n.

Proizvod

Proizvod prirodnih od 1 do 5.

Proizvod prirodnih od 3 do 8.

Proizvod trostukih vrijednosti prirodnih od 3 do 8.

Proizvod prirodnih od 1 do n.

Proizvod dvostrukih vrijednosti prirodnih od 1 do n.

Proizvod trostukih vrijednosti prirodnih od 1 do n.

Proizvod parnih 1 do 5.

Proizvod neparnih 1 do 5.

Proizvod parnih 1 do n.

Proizvod neparnih 1 do n.

Proizvod djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do k.

Proizvod djeljivih sa 7 u intervalu od 1 do z.

Brojač

Prebrojati parne od 1 do n.

Prebrojati neparne od 1 do n.

Prebrojati djeljive sa 3 u intervalu od 1 do k.

Prebrojati parne u intervalu od 20 do n.

WHILE petlja

Petlje

Petlje – oznake

Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5.

Ispisati prirodne brojeve od k do n.

Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad.

Suma

Suma prirodnih od 1 do n.

Suma prirodnih od k do n.

Proizvod

Proizvod prirodnih od 1 do 5.

Proizvod prirodnih od 3 do 8.

Proizvod prirodnih od 1 do n.

Proizvod prirodnih od k do n.

Proizvod prirodnih od a do b.

Brojač

Prebrojati neparne od k do n.

Prebrojati parne od k do n.

Prebrojati djeljive sa 3 od k do n.

REPEAT petlja

Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5.

Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad.

Suma

Suma prirodnih 1 do 5.

Suma prirodnih od 3 do 8.

Suma prirodnih od 1 do n.

Suma prirodnih od k do n.

Proizvod

Proizvod prirodnih od 1 do 5.

Proizvod prirodnih od 3 do 8.

Proizvod prirodnih od 1 do n.

Proizvod prirodnih od k do n.

Brojač

Prebrojati od 1 do n.

Prebrojati od 1 do 5 djeljive sa 3.

Prebrojati od 1 do 5 djeljive sa 7.

Prebrojati od 1 do n djeljive sa 3.

U priremi zadataka i dijagrama učestvovali učenici II4, II5 i II6 2004/05. školske godine