ALGORITMI
Linijska struktura

Klikom na zadatak prikazuje se algoritam.
 1. Ispisi Zdravo.
 2. Ispisi Tesla.
 3. Ispisi broj 7.
 4. Ispisi broj 123.
 5. Razlika dva broja.
 6. Suma dva broja.
 7. Proizvod brojeva x i z.
 8. Kolicnik brojeva x i z.
 9. Poluproizvod brojeva x i z.
 10. Suma x i polovine z.
 11. Aritmeticka sredina x i z.
 12. Proizvod brojeva a i b.
 13. Proizvod brojeva a, b i c.

U priremi zadataka i dijagrama učestvovali učenici II4, II5 i II6 2004/05. školske godine