ALGORITMI

Klikom na zadatak prikazuje se algoritam.
 1. Upisi a. Ako je vece od nule ispisi POZITVNO.
 2. Upisi a. Ako je manje od nule ispisi NEGATIVAN.
 3. Upisi a. Ispisi a, ako je pozitivan.
 4. Upisi a. Ispisi a, ako je negativan.
 5. Upisi a. Ako je jednako 0 ispisi NULA.
 6. Ucitati y, Ako je y vece od 9 ispisi NIJE JEDNOCIFREN.
 7. Provjeriti da li je od dva upisana broja prvi djeljiv sa drugim. Ako jeste ispisati DJELJIV.
 8. Provjeriti da li je od dva upisana broja prvi djeljiv sa drugim. Ako nije ispisati NIJE DJELJIV.
 9. Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 3. Ako jeste ispisati DJELJIV.
 10. Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 3. Ako nije ispisati NIJE DJELJIV.
 11. Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 2. Ako jeste ispisati PARAN.
 12. Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 2. Ako nije ispisati NIJE PARAN.
 13. Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 7. Ako nije ispisati NIJE DJELJIV.
 14. Ucitati a, Ako je a djeljivo sa 7, Ispisati DJELJIV.
 15. Ucitati a, Ako je a djeljivo sa 5, Ispisati DJELJIV.
 16. Ucitati a. Ako je djeljiv sa 2 ispisati PARAN, inace ispisati NIJE PARAN.
 17. Ucitati x, Ako je x vece ili jednako nuli z postaje 1, inace z je 0.
 18. Ucitati x, Ako je nije negativno z postaje x+4, inace z je x-3.
 19. Ucitati a. Ako je a djeljivo sa 2 tada b postaje 2, inace b je 1.
 20. Ucitati x, Ako je x pozitivno z postaje suma a i b, inace z je razlika a i b.
 21. Ucitati x, Ako je x pozitivno y postaje razlika a i b, inace z je suma c i d.
 22. Ucitati x, Ako je x manje ili jednako 0, Tada je y=5+x, inace je y=x-3.
 23. Ucitati x, Ako je x vece od 2 tada je y=5, inace je y=1.
 24. Ucitati y, Ako je y pozitivno tada je b=c, inace je b=-c.
 25. Ucitati a, Ako je a nije djeljiv sa 4, ispisati Broj nedjeljiv.
 26. Ucitati x, Ako je x vece od 5 tada je y=3, inace je y=6
 27. Upisati y, ako je y manje od 0 tada je b=c, inace b = -c
 28. Upisati a,b, ako je a vece od b onda je c=2a-b, inace je c=a+2b
 29. Upisati x i y x vece od y onda je d=x*y, inace je d=x-y

U priremi zadataka i dijagrama učestvovali učenici II4, II5 i II6 2004/05. školske godine