6.4.. Izračunati obim kvadrata.

Opis rješenja: Program izvodi ucitavanje stranice i racuna obim kvadrata.

Opis programa: Prva naredba je REM. PRINT ispisuje naslov i traženu ulaznu vrijednost. Naredba je INPUT i ona ucitava stranicu. Naredba O = a * 4 racuna obim kvadrata. Naredba PRINT ispisuje rezultat. Naredba END oznacava kraj programa.

Listing programa:

REM 06411076
PRINT "Obim kvadrata": REM naslov
PRINT "Duzina stranice";: REM ulazna promjenljiva
INPUT a: REM  ulaz - ucitavanje promjenljivih

O = a * 4: REM  obrada - obim kvadrata

PRINT "a = "; a, "Obim kvadrata = "; O: REM izlaz - ispis
END

II varijanta  PRINT a * 4
REM 06411076
PRINT "Obim kvadrata": REM naslov
PRINT "Duzina stranice";: REM ulazna promjenljiva
INPUT a: REM  ulaz - ucitavanje promjenljivih

PRINT "a = "; a, "Obim kvadrata = "; a * 4: REM izracunaj i ispis
END

Ispis na ekranu:

Index