6.4.. Napisati program za izračunavanje dijagonale pravougaonika.

Opis rješenja: Program izvodi ucitavanje stranica i racuna dijagonalu pravougaonika.

Opis programa: Prva naredba je REM. Druga naredba je INPUT i ona ucitava stranice. Treca naredba racuna dijagonalu. Cetvrta naredba PRINT ispisuje rezultat. Peta naredba END oznacava kraj programa.

Listing programa:

REM 06411086
PRINT "Dijagonala pravougaonika" : REM naslov
PRINT "Stranice pravougaonika"; : REM stranice pravougaonika
INPUT a, b            : REM ulaz, stranice pravougaonika
d = SQR(a ^ 2 + b ^ 2)      : REM dijagonala pravougaonika
PRINT "Stranice pravougaonika "; a, b, "Dijagonala pravougaonika = "; d: REM ispis
END

Ispis na ekranu:

Index