6.4.. Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre unazad.

Opis rješenja: Pri pretvaranju se koristi osobina pozicionog sistema.Trocifren broj
broj = x*102 + y*101 + z*100
Izrazom broj MOD 10 dobijamo jedinice broja (u ovom slučaju trocifrenog). Cjelobrojnim dijeljenom sa 10 (broj DIV 10) dobija se dvocifren broj. Zatim ponoviti postupak iz prethodnog zadatka. Vidi primjere >>. Ispisati izdvojene cifre unazad.

Opis programa:

Listing programa:

REM P06411105
CLS
PRINT "Unesi trocifreni broj"
INPUT x
z = x MOD 10 REM cifra jedinica
t = x \ 10   REM prve dvije cifre
y = t MOD 10 REM cifra desetica
q = t \ 10   REM cifra stotica
PRINT "Broj je ", x, "Cifra jedinica je ", z, "Cifra desetica je ", y, "Cifra stotica je", q
END

Ispis na ekranu:

Index