7.1. Sa tastature upisati broj. Ako je veŠi od nule napisati "BROJ JE POZITIVAN"

Listing programa:


REM P07111004
CLS
INPUT "Unesi broj"; a
IF a > 0 THEN
  PRINT "Broj je pozitivan"
END IF
END

Ispis na ekranu:

Index