8.1.. Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 1 do 5 FOR petljom.

Opis rješenja:

Opis programa:

Tekstualni algoritam:
1. za i = 1 do 5 radi
1.1. ispis vrijednosti promjenljive i (PRINT(i))

Tabela 8.1..

Listing programa:

1  REM 08111005
10 FOR i = 1 TO 5
20   PRINT "i = "; i
30 NEXT i
40 END 

Ispis na ekranu:

Index