8.1.. Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 1 do 5 FOR petljom.

Tekstualni algoritam:
1. za i = 1 do 5 radi
1.1. ispis vrijednosti promjenljive i (PRINT(i))

Tabela 8.1..

Listing programa:

REM 08111005
PRINT "Ispis od 1 do 5": REM naslov:
FOR i = 1 TO 5     : REM ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
  PRINT "i = "; i  : REM ispis vrijednosti
NEXT i         : REM kraj petlje
END

Ispis na ekranu:

Index