8.2.01. Napisati program za  ispis prirodnih brojeva od 1 do 5.

Opis rješenja:

Listing programa:

REM p08211005;
CLS
I=1
WHILE I <= 5
  PRINT I
  I = I +  1
WEND
END

Ispis na ekranu:

Index