8.2.. Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

Opis rješenja: Izračuvanje dvostrukih vrijednosti se izvodi izrazom 2*i naredbi ispisa.

Listing programa:

REM p08211009;
CLS
PRINT "Do broja: ";
INPUT N
I=1
WHILE I <= N
  PRINT I*2
  I = I + 1
WEND
END

Ispis na ekranu:

Index