8.2.. Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 20 a krajnja vrijednost je 5.

Listing programa:

REM p08211029;
CLS
I=20
WHILE I >= 5
  PRINT I
  I = I -  1
WEND
END

Ispis na ekranu:

Index