8.2.. Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od 20 do n.

Listing programa:

REM 08212089
CLS
INPUT "Unesi krajnju vrijednost (mora biti veca od 20):", n
i = 20
WHILE i <= n
    IF i MOD 2 = 1 THEN
        br = br + 1
    END IF
    i = i + 1
WEND
PRINT br
END

Ispis na ekranu:

Index