8.2.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

REM 08212099
CLS
INPUT "Unesi krajnju vrijednost:", n
20 INPUT "Unesi a:", a
  IF a = 0 GOTO 20
i = 1
WHILE i <= n
  IF i MOD a = 0 THEN
    br = br + 1
  END IF
  i = i + 1
WEND
PRINT br
END

Ispis na ekranu:

Index