8.2.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7.

Listing programa:

REM 08212173
CLS
INPUT "Unesi pocetnu i krajnju vrijednost:", k, n
i = k
WHILE i <= n
    IF i MOD 7 <> 0 THEN
        br = br + 1
    END IF
    i = i + 1
WEND
PRINT br
END

Ispis na ekranu:

Index