8.2.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

REM 08212175
CLS
INPUT "Unesi pocetnu i krajnju vrijednost:", k, n
INPUT "Unesi a:", a
i = k
WHILE i <= n
    IF i MOD a <> 0 THEN
        br = br + 1
    END IF
    i = i + 1
WEND
PRINT br
END

Ispis na ekranu:

Index