8.2.. Napisati program za nalaženje zajedničkog djelioca 2 učitana broja.

Listing programa:

REM 08215009
CLS
i = 1
WHILE i <= 10
  PRINT "Unesi"; i;
  INPUT "broj:", k
  IF k < 0 THEN
    neg = neg + 1
  END IF
  IF k > 0 THEN
    poz = poz + 1
  END IF
  IF k = 0 THEN
    nul = nul + 1
  END IF
  i = i + 1
WEND
PRINT "Negativnih je:", neg;
PRINT "brojeva."
PRINT "Pozitivnih je:", poz;
PRINT "brojeva."
PRINT "Nula ima:", nul
END

Ispis na ekranu:

Index