8.3.. Napisati program za ispis brojeva od 1 do n DO petljom.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednosti varijable n do koje se izvodi ispis. Kontrolnoj varijabli i se pridružuje vrijednost jedan i ispisuje na ekran.  Uvećava se vrijednost varijable i za  (i+1=1+1=2). Vrijednost se ispisuje na ekran. Ponovo se uvećava vrijednost kontrolne varijable i za jedan (i+1=2+1=3). Poslije ispisa kontrolne varijable ponavlja se uvećanje i ispis, sve dok kontrolna varijabla i ne primi vrijednost veću od n.

Listing programa:

REM p08311001;
CLS
PRINT "Do broja: ";
INPUT N
I=1
DO
  PRINT I
  I = I+1
LOOP UNTIL I > N
END

Ispis na ekranu:

Index