8.3.01. Napisati program za  ispis prirodnih brojeva od 1 do 5.

Opis rješenja:

Listing programa:

CLS
I=1
DO
  PRINT I
  I = I+1
LOOP UNTIL I > 5
END

Ispis na ekranu:

Index