8.3..Napis Napisati program za ispis prirodnih brojeva u intervalu od  k do n. Granice intervala se upisuju sa tastature.

Opis programa: Program se razlikuje od programa prethodnih jer je početna vrijednosti k.

Listing programa:

REM p08311006 od k do n prirodni brojevi
PRINT "Od broja: ";
INPUY K
PRINT "Do broja: ";
INPUT N
I = K
DO
  PRINT I
  I = I + 1
LOOP UNTIL I > N
END

Ispis na ekranu:

Index