8.3.. Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20

Opis rješenja: Ispis se obavlja naredbom PRINT i; koja sadrži ispis razmaka.

Listing programa:

REM ispis prvih 20 brojeva
CLS
i = 1
DO
    PRINT i;
    i = i + 1
LOOP UNTIL i > 20
END

Ispis na ekranu:

Index