8.3.. Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 20 a krajnja vrijednost je 5.

Listing programa:

REM p08311029;
CLS
I=20
DO 
  PRINT I
  I = I -  1
LOOP UNTIL I < 5
END

Ispis na ekranu:

Index