8.3.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

REM 08311043 do until Ispis prirodnih brojeva od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3
CLS
PRINT "Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3."
i = 1
DO
    IF i mod 3 = 0 THEN PRINT i else
    i = i + 1
LOOP UNTIL i > 5
END

Ispis na ekranu:

Index