8.3.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n. Koristiti DOpetlju.

Opis rješenja: Početna vrijednost varijable p (proizvid) je 1, a kontrolne varijable i jedan (1). Vrijednost proizvod p se uvećava za vrijednost kontrolne varijable i (p*i=1*1=1). Varijabla i se uvećava za1 i ponovo izvodi množenje i tako do vrijednosti varijable i=n.

Listing programa :

REM p08312041
CLS
PRINT "Do broja: ";
INPUT N
P=1
I=1
DO
  P = P * I
  I = I+1 
LOOP UNTIL I > N
PRINT "PROIZVOD PRIRODNIH BROJEVA DO "; N; " je "; P
END

Ispis na ekranu:

Index