8.3.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7.

Listing programa:

REM 08312097
CLS
INPUT "Unesi krajnju vrijednost:", n
i = 1
DO
    IF i MOD 7 = 0 THEN
        br = br + 1
    END IF
    i = i + 1
LOOP UNTIL i > n
PRINT br
END

Ispis na ekranu:

Index