12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!

Opis rješenja: Za svako i se računa faktorijel a sabira samo za djeljive sa 4 (i MOD 4 = 0) izrazom s = s + p.

Listing programa:

PROGRAM p12700060
CLS
INPUT "Do broja:"; n
P = 1
s = 0
I = 1
WHILE I <= 4 * n
  P = P * I
  IF I MOD 4 = 0 THEN
    s = s + P
  END IF
  I = I + 1
WEND
PRINT s
END

Ispis na ekranu:

Index