12.5.2. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja: Pri svakom prolazu kroz FOR petlju se uvećava proizvod za i i koefijcijent p: = p * k * i;

Listing programa:

REM 12900033
CLS
PRINT "k= ";
INPUT k
PRINT "n= ";
INPUT n
p = 1: REM pocetna vrijednost proizvoda (p=1)
s = 0: REM pocetna vrijednost sume (s=0)

i = 1: REM pocetna vrijednost kontrolne promjenljive i (i = 1)
DO: REM pocetak petlje radi
    p = p * k * i: REM formirati novi proizvod
    s = s + p: REM formirati novu sumu
    i = i + 1: REM uvecaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
LOOP UNTIL i > n: REM dok je kontrolna promjenljiva i <= n ponovi petlju, inace izlazak iz petlje

PRINT "Suma je: "; s
END

Ispis na ekranu:

Index