12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

REM 12900035
PRINT "k= ";
INPUT k
PRINT "n= ";
INPUT n
s = 0
p = 1
I = 1
DO
    p = p * I
    IF I MOD 2 = 0 THEN s = s + p * k
    I = I + 1
LOOP UNTIL I > 2 * n REM sve dok i nije vece od 2*n ponavljaj petlju
PRINT "s= "; s
END

Ispis na ekranu:

Index