12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati

Opis rješenja: Sa petljom se dobijaju prirodni brojevi od 1 do n.

Listing programa:

REM p12900051
CLS
PRINT "Do broja: ";
INPUT N
PRINT "Koeficijent: ";
INPUT K
S = 0
I = 1
DO
    S = S + 2 / (K + I)
    I = I + 1
LOOP UNTIL I > N
PRINT "OD 1 DO "; N; " Keficijent je "; K; " Suma je: "; S
END

Ispis na ekranu:

Index