12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

II Verzija

REM 12910362
PRINT "k= ";
INPUT k
PRINT "n= ";
INPUT n
znak = 1
s = 0
p = 1
pk = 1
I = 1
DO
  p = p * I
  PRINT I, p,
  IF I MOD 3 = 0 THEN
    pk = pk * k
    s = s + znak * p * pk
    znak = -znak
    PRINT s,
  END IF
  PRINT
  I = I + 1
LOOP UNTIL I > 3 * n: REM sve dok i nije vece od 3*n ponavljaj petlju
PRINT "s="; s
END

Ispis na ekranu:

Index