23.1.23010040. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.

Opis rješenja:

Listing programa:

REM 23010040
REM Ucitati 2 cijela broja i izracunati im sumu, razliku, proizvod i kolicnik.
REM Ispisati najveci po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.

PRINT "Prvi broj:";
INPUT a
PRINT "Drugi broj:";
INPUT b

proizvod = a * b
IF proizvod < 0 THEN
  proizvod = (-1) * proizvod
END IF

razlika = a - b
IF razlika < 0 THEN
  razlika = (-1) * razlika
END IF

zbir = a + b
IF zbir < 0 THEN
  zbir = (-1) * zbir
END IF

max = zbir
IF razlika > max THEN
  max = razlika
END IF
IF proizvod > max THEN
  max = proizvod
END IF

IF b <> 0 THEN
  kolicnik = a / b
  IF kolicnik < 0 THEN
    kolicnik = (-1) * proizvod
  END IF
  IF kolicnik > max THEN
    max = kolicnik
  END IF
ELSE
  PRINT "Nije moguce dijeliti sa 0"
END IF

PRINT "Najveci po apsolutnoj je:"; max

END

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index